วันที่ 14 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีการงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์