วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Brief) ในการร่วมปรึกษาหารือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวงและจังหวัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Brief) ในการร่วมปรึกษาหารือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวงและจังหวัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี