วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 นางประภาดา จันดาประดิษฐ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ รร.บ้านสระเพลง รร.บ้านพุกะชัด รร.บ้านโคกแสมสาร รร.บ้านลำโป่งเพชร รร.บ้านทะเลทอง และ รร.อนุบาลโคกเจริญ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 นางประภาดา จันดาประดิษฐ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ รร.บ้านสระเพลง รร.บ้านพุกะชัด รร.บ้านโคกแสมสาร รร.บ้านลำโป่งเพชร รร.บ้านทะเลทอง และ รร.อนุบาลโคกเจริญ