วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง สพป.ลพบุรี เขต 2นางประภาดา จันดาประดิษฐ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ รร.บ้านวังตาอินทร์ รร.บ้านเขาราบ รร.บ้านยางราก รร.บ้านหนองมะค่า รร.บ้านแหลมชนแดน และ รร.บ้านห้วยสาราม

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง สพป.ลพบุรี เขต 2นางประภาดา จันดาประดิษฐ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ รร.บ้านวังตาอินทร์ รร.บ้านเขาราบ รร.บ้านยางราก รร.บ้านหนองมะค่า รร.บ้านแหลมชนแดน และ รร.บ้านห้วยสาราม