วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ เพื่อติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ เพื่อติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี