วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงาน กิจกรรมประชุม ชี้แจง ให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีนายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษาด้านการแนะแนวอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในหัวข้อด้านอาชีพแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมโดม สพป.ลพบุรี เขต 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี