วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิด การอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทย ฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(Performance Agreement :PA) ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้งบประมาณสนับสนุนสมทบจากบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 15,000 บาท และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร สพป.ชลบุรี เขต 3 นำโดยนางวันทนา มุลเมืองแสน ผอ.โรงเรียนบ้านมาบฟักทองและคณะ มาบรรยายเพื่อมอบองค์ความรู้ โดยมีครู คศ.1และครู คศ.2 จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 126 คน เข้ารับการอบรม โดยการอบรมนี้จะส่งผลให้ครูได้รับความรู้ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการขอเลื่อนวิทย ฐานะสูงขึ้นเพื่อสนันสนุนในวิชาชีพต่อไป จัดอบรม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2