วันที่ 23 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ออกติดตาม นิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ออกติดตาม นิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายชวลิต แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร
นางสมร สิทธิเลิศประสิทธิ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า และนายทวีศักดิ์ ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม ให้การต้อนรับ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม