วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหอการค้าไทย จัดประชุมแนะนำโครงการผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ ยุวชนคนเกษตร ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูแนะแนว ในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 43 โรงเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหอการค้าไทย จัดประชุมแนะนำโครงการผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ ยุวชนคนเกษตร ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูแนะแนว ในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 43 โรงเรียน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม