วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน 7 คน ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และกรรมการจัดทำราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566