วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 31 คน