วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้สู่อาชีพและการมีรายได้“ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ , โรงเรียนพรหมรังษี, โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น และโรงเรียนบ้านเขาขวาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี