วันที่ 29 เมษายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนายพงศธร ม่วงสว่าง นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดป่าเทพเนรมิต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนายพงศธร ม่วงสว่าง นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดป่าเทพเนรมิต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี