วันที่ 30พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งมอบ อำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2