วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป ลพบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป ลพบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา