วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมและร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมและร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย นายอุดม อินทรเวศน์วิไล อดีตผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้าง และมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปํญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2