วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนในอำเภอพัฒนานิคม ณ ศาลาการเปรียญวัดพรหมรังษี

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนในอำเภอพัฒนานิคม ณ ศาลาการเปรียญวัดพรหมรังษี