วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครู และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 คน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566” สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2