ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมเชิงเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2