นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายจำเริญ รัตนศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิ นางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 โรงเรียนบ้านศรีเมือง โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร โรงเรียนบ้านเขารวก โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา โรงเรียนบ้านลำสนธิ โรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ และโรงเรียนบ้านเหวตาบัว

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow