ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กรอบการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 คู่มือการจัดตั้งง …

เอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 Read More »

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบค …

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน Read More »

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งคร …

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Read More »