วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2565 หลังเสร็จสิ้นงาน เพื่อถอดบทเรียน สรุปปัญหา อุปสรรค ในการจัดงานเพื่อนำปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปี 2567 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2565 หลังเสร็จสิ้นงาน เพื่อถอดบทเรียน สรุปปัญหา อุปสรรค ในการจัดงานเพื่อนำปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปี 2567 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี