ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์ พระบุญบาลประดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์ พระบุญบาลประดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงานอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ “ปางทรงพยากรณ์”

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงานอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ “ปางทรงพยากรณ์” Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการรับรายงานตัวครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการรับรายงานตัวครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชัยบาดาล

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.ส …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชัยบาดาล Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด Read More »

นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ และสารวัตรนักเรียน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ และสารวัตรนักเรียน Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 รับการตรวจราชการจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

สพป.ลพบุรี เขต 2 รับการตรวจราชการจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ณ กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ณ กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก Read More »

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Read More »