ประชาสัมพันธ์

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ.

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ. Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2566 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ”

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ” Read More »

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และคณะกรรมการจัดทำราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และคณะกรรมการจัดทำราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและคิดค่าคะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและคิดค่าคะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 Read More »

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน Read More »