ประชาสัมพันธ์

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง และนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED/การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/ การเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ฯลฯ

          10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ. …

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง และนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED/การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/ การเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ฯลฯ Read More »

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรีย

12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหม …

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรีย Read More »

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา

12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหม …

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา Read More »

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรีย

12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหม …

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรีย Read More »

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา

12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหม …

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา Read More »

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรีย

12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหม …

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรีย Read More »

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา

12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหม …

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา Read More »

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรีย

12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหม …

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรีย Read More »

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา

12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหม …

การเก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา Read More »