ประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู/นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ในโอกาสที่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล และโรงเรียนโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู/นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ในโอกาสที่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล และโรงเรียนโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี Read More »

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอรัญญา อางอน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม”หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอรัญญา อางอน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม”หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ จัดประชุมเพื่อหารือในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)ลพบุรี เขต 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ จัดประชุมเพื่อหารือในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2567 ในการนี้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป. ลพบุรี เขต 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2567 ในการนี้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป. ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 23/2567 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 23/2567 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับองคมนตรีในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม และโรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับองคมนตรีในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม และโรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล Read More »

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาให้มีความสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ณ สนามกีฬาเทศบาล ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาให้มีความสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ณ สนามกีฬาเทศบาล ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี Read More »

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดลพบุรี มอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566/2567 จำนวน 347 ทุน เป็นเงิน 848,800 บาท และชมนิทรรศการเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามและโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ทั้งนี้นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)ลพบุรี เขต 2

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดลพบุรี มอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566/2567 จำนวน 347 ทุน เป็นเงิน 848,800 บาท และชมนิทรรศการเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามและโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ทั้งนี้นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป. ลพบุรี เขต 2

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป. ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »