ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มงาน สพป.ลพบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รูปแบบฟอร์มเอกสารการขอรับบริการ)


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)