admin lbr2

หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2

หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2 …

หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี …

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ครั้งท …

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Read More »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด …

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Read More »