ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเข้ารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดังกล่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียน พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเข้ารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดังกล่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียน พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 คน ในการนี้นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระภาวณาสมรคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 คน ในการนี้นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระภาวณาสมรคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 คน ในการนี้นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 คน ในการนี้นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรทางทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2567 ระหว่าง สพท.และ สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมทั้งประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรทางทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2567 ระหว่าง สพท.และ สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมทั้งประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอรัญญา อางอน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายวรวิน ชุนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมการเลิกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าหลวง ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าหลวง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเลิกสถานศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอรัญญา อางอน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายวรวิน ชุนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมการเลิกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าหลวง ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าหลวง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเลิกสถานศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 Read More »

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอนัฐธิภา กระตุดนาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอนัฐธิภา กระตุดนาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยได้นิมนต์พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยได้นิมนต์พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลด้านการเงินและสินทรัพย์” และบรรยายพิเศษ ดำเนินการประชุมโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวลำเพย กลิ่นไทย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และคณะ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจำนวน 270 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลด้านการเงินและสินทรัพย์” และบรรยายพิเศษ ดำเนินการประชุมโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวลำเพย กลิ่นไทย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และคณะ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจำนวน 270 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 27 มกราคม 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย รวมถึงคณะครู/นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดังกล่าว ณ สนามการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันที่ 27 มกราคม 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย รวมถึงคณะครู/นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดังกล่าว ณ สนามการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา Read More »