ประชาสัมพันธ์

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2565 และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายภิญโญ กันหา ผอ. …

สพป.ลพบุรี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2565 และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม Read More »

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนงานโครงการของ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนงานโครงการของ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาอนุกรรมการครู และอนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาอนุกรรมการครู และอนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow