ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2565 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินนายคณวัฒน์ แก้วประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินนายคณวัฒน์ แก้วประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง Read More »

นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพฐ. ด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพฐ. ด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา Read More »

พิธีลงนามเพื่อจัดทำ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิค …

พิธีลงนามเพื่อจัดทำ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) Read More »

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow